Sale!

MIT_Pump_WCH-2205S_3Hp

฿11,000.00

ปั๊มน้ำหอยโข่ง มิตซูบิชิ 3แรงม้า รุ่น WCH-2205S ท่อดูด 1.1/4นิ้ว ท่อส่ง 1นิ้ว แบบส่งไกล ใช้กับไฟฟ้า 1เฟส 220V 50Hz

SKU: 1021202202205 Category: Tag:

ปั๊มน้ำหอยโข่ง มิตซูบิชิ 3แรงม้า รุ่น WCH-2205S ท่อดูด 1.1/4นิ้ว ท่อส่ง 1นิ้ว แบบส่งไกล ใช้กับไฟฟ้า 1เฟส 220V 50Hz 18.4A ระยะส่ง 56.4-21.2เมตร และอัตราการไหล 50-150ลิตร/นาที

Weight 39 kg