เกี่ยวกับเรา

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เครื่องช่างและฮาร์ดแวร์

Profile: ก่อตั้งเมื่อ 1 ก.ค. 2546 (1 July 2003) โดย นายธรรมศาสตร์ ประสิทธิมาตา ที่อยู่ 97 หมู่ 7 ถนนเคียนซา-พุนพิน(ทางหลวงหมายเลข 4133) ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจากจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว จากนั้น ในปี 2549 เพิ่มจำนวนสินค้า อุปกรณ์ประปา เครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์

  • ปั๊มบาดาลโซล่าร์เซล 600W ท่อ 1.1/4นิ้ว